SCP-173
rating: +2+x

Objectnummer: SCP-173
SCP-173

SCP-173 bij opsluiting

Klasse: Euclid

Speciale Insluiting Procedures: Object SCP-173 moet ten alle tijden in een afgesloten ruimte gehouden worden. Wanneer personeel SCP-173's container moet betreden moeten minstens 3 personen samen binnengaan en de deur moet opnieuw vergrendeld worden achter hen. Op elk moment moeten minstens twee personen direct oogcontact houden met SCP-173 tot al het personeel de container verlaten en opnieuw vergrendeld hebben.

Beschrijving: Verplaatst naar site-19 1993. Oorsprong is tot nog toe onbekend. Het object bestaat uit gewapend beton met sporen van Krylon verf. SCP-173 is levend en extreem vijandig. Het object kan niet bewegen terwijl het door iemand bekeken wordt. Zicht op SCP-173 mag op geen enkel moment onderbroken worden. Personeel dat de container te betreedt dient elkaar te verwittigen alvorens te knipperen. Voor zover bekend valt het object aan door ofwel de nek te breken ofwel door verstikking. In geval van een aanval moet personeel zich houden aan de Klasse 4 opsluiting van een gevaarlijk object procedures.

Personeel hebben gemeld dat er geluiden van schrapende stenen uit de ruimte komen waarin het object opgesloten is zonder aanwezigheid van andere personen. Dit wordt gezien als normaal en elk verschil in gedrag moet worden gemeld aan de aanwezige HMCL leidinggevende.

De rood-bruine smurrie op de vloer is een combinatie van uitwerpselen en bloed. oorsprong van deze materialen is onbekend. De ruimte moet twee keer per week schoongemaakt worden.


Informatie over de maker
De foto in het SCP-173 artikel is van het kunstwerk "Ongetiteld 2004" door Izumi Kato. De foto is genomen door Keisuke Yamamoto. Alle rechten zijn gereserveerd door de kunstenaar

Een waarschuwing: SCP-173 is een tweedehands gebruik van de foto van het kunstwerk "Ongetiteld 2004", wat gemaakt was door Izumi Kato. Het concept van SCP-173 heeftt niets te maken met het originele concept van de kunstenaar van "Ongetiteld 2004".

Het beeld, het uiterlijk en de foto zijn niet uitgegeven onder enige Creative Commons licentie. Enkel de tekst in dit artikel is uitgegeven onder Creative Commons. Dit beeld en het uiterlijk mogen niet gebruikt worden voor comerciële redenen onder elke omstandigheid. Izumi Kato heeft vriendelijk besloten om het gebruik van de foto van "Ongetiteld 2004" door de SCP Organisatie en haar fanbase toe te laten, enkel voor non-commerciële redenen.

  1. Neem GEEN contact op en onderhandel NIET met Izumi Kato over alles dat te maken heeft met "SCP-173".
  2. Onderhandel GEEN "commerciële licencie over SCP-173 foto's."
  3. Vraag de SCP Wiki NIET om "Ongetiteld 2004 commerciële licentie onderhandelingen" te regelen met Izumi Kato.
  4. Foto's van "Ongetiteld 2004" zijn niet beschikbaar voor commercieel gebruik in verband met SCP-173. ER IS GEEN UITZONDERING.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License